Internacjonalizacja

Dobrzechów, 30.11.2021 r.

Protokół z oceny ofert
W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, MODERN FORMS Sp. z o.o. ogłasza, że w dniu 30.11.2021r. w toku weryfikacji wszystkich otrzymanych dokumentów na zapytanie ofertowe nr 1/11/2021 dokonano oceny ofert. Wyniki znajdują się w załączeniu.

Załączniki:

Protokół z oceny ofert.
Oświadczenie o braku powiązań.

Dobrzechów 22.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2021 r. dotyczące Opracowania nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne w ramach planowanej realizacji projektu pt. „Internacjonalizacja firmy MODERN FORMS na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020.

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe Modern Forms Sp. z o.o. z dnia 22.11.2021 r. (PDF)

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Modern Forms Sp. z o.o. z dnia 22.11.2021 r. (WORD).