Przygotowanie zawodów biegowych krok po kroku

joanna-gs2022-10-17
medale na zamowienie

Przygotowanie zawodów biegowych jest prawdziwym wyzwaniem. Organizatorzy muszą liczyć się ze złożonością tego sportowego przedsięwzięcia. Wymaga ono zaangażowania i prac na wielu różnych płaszczyznach – od zdobycia finansowania, przez wyznaczenie trasy i pozyskanie uczestników, po przygotowanie trofeów sportowych dla zwycięzców. Na jakie kwestie szczególnie należy zwrócić uwagę, by przygotowanie zawodów biegowych przebiegło sprawnie? Oto kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć wpadek!

Na co zatem zwrócić uwagę przygotowując zawody biegowe? O czym należy pamiętać zanim uczestnicy staną na starcie i rozpoczną rywalizację? Najważniejszymi kwestiami, z którymi zmierzyć będzie się musiał każdy organizator imprezy biegowej, są przede wszystkim: zdobycie finansowanie, odpowiednia promocja wydarzenia, przygotowanie trasy i zapewnienie nagród dla zwycięzców.

Finansowanie zawodów biegowych

Organizacja imprezy sportowej jak zawody biegowe zawsze wiąże się z koniecznością zdobycia funduszy. Ich podstawowym źródłem będą sponsorzy. Warto przygotować dla nich zróżnicowane oferty. Pozwoli to pozyskać większą liczbę podmiotów mogących pozwolić sobie na zaangażowanie w finansowanie biegu.

Kolejnym źródłem finansowania będą wpłaty od uczestników zapisujących się na udział w zawodach. Kwoty przekazane przez biegaczy będą stanowiły jedynie cześć całego budżetu imprezy. Warto także pamiętać, że będą musiały one pokryć także koszt pakietu startowego dla każdego z uczestników, a także nagrody – medale biegowe i statuetki.

Finansowanie biegu może pochodzić także częściowo z dotacji, np. pozyskanych od lokalnych władz miasta, województwa lub podmiotów, którym zależy na pozytywnych działaniach wizerunkowych.

Pracownicy Modern Forms na stoisku podczas biegu PUT
Dziewczyny z Modern Forms podczas biegu PUT

Promocja zawodów biegowych

Odpowiednia promocja imprezy biegowej jest podstawą pozyskania zarówno finansowania, jak i odpowiedniej liczby uczestników. Jest to także aspekt organizacyjny, na który o samego początku planowania imprezy biegowej należy przeznaczyć znaczną część budżetu. Skuteczne działania w zakresie promowania zawodów w mediach i mediach społecznościowych mogą przełożyć się na zdobycie dodatkowego finansowania, zbudowanie pozytywnego wizerunku i zachęcenie większej liczby biegaczy do wzięcia udziału właśnie w ta rywalizacji.

Przygotowanie trasy zawodów biegowych

Trasa biegu jest jedną z najważniejszych części całej imprezy. Musi zostać naprawdę przemyślana i przygotowana. Chodzi tu nie tylko o kwestie bezpieczeństwa uczestników, ale i zachęcenie ich do udziału w rywalizacji właśnie na danym odcinku. Jej przygotowanie będzie wiązało się często z uzyskaniem odpowiednich zgód. Pamiętać należy także o odpowiednim wyborze startu i mety – dla ułatwienia rozpoczęcia rywalizacji, a także ceremonii jej zakończenia. W ramach kosztów organizacji biegu uwzględnić należy także atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – będzie on kluczowy dla biegaczy chcących pobijać swój rekord życiowy.

Nagrody dla biegaczy

Zawody muszą zakończyć się nagrodzeniem zwycięzców. Oznacza to, że organizator będzie musiał zadbać o odpowiednie nagrody biegowe. W tej roli sprawdzą się medale sportowe i statuetki. Pozwolą uczestnikom zawodów zatrzymać na długo wspomnienie pięknej rywalizacji, która miała miejsce w trakcie zawodów, Równocześnie trofea sportowe tego typu – szczególnie gdy organizator zadba o ich design i wykonanie najwyższej jakości – stanowić będą prestiżowy pretekst do podjęcia udziały w rywalizacji.

Przygotowanie zawodów biegowych – główne koszty

 • stworzenie sprawnie działającego biura zawodów
 • stworzenie planu i projektu trasy
 • atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 • zapewnienie obsługi technicznej i wolontariuszy
 • oznakowanie trasy
 • przygotowaniem miejsc startu i mety
 • zorganizowanie sędziów i asystentów
 • przygotowaniem zaplecza dla uczestników,
 • zorganizowanie sanitariatów
 • zapewnieniem opieki medycznej
 • poinformowanie służb porządkowych
 • pakiety startowe dla biegaczy
 • przygotowaniem nagród
 • opieka medyczna dla uczestników

Rodzaje nagród na zawody biegowe

Medale świecące w nocy
Medale świecące w nocy na Bieg św. Michała w Strzyżowie

Przygotowanie zawodów biegowych – kroki

 1. Określenie założeń imprezy biegowej
 2. Zapewnienie finansowania
 3. Promocja w mediach
 4. Przygotowanie trasy
 5. Pakiety i nagrody dla zawodników
 6. Oprawa zawodów
Organizatorzy biegu z medalami
Organizatorzy PUT i Nocnego biegu św. Michała z medalami Modern Forms